ที่เที่ยวยุโรป สวีเดน ดินแดนประวัติศาสตร์ ที่มีความยาวนานมาตั้งแต่สมัยยุคไวกิ้ง และสถานที่ท่องเที่ยวท่ามกลางธรรมชาติ ในยุโรปทางตอนเหนือ

ที่เที่ยวยุโรป

ที่เที่ยวยุโรป สวีเดน ประวัติ เป็นอย่างไร?

ที่เที่ยวยุโรป สวีเดนหรืออีกชื่อหนึ่งว่า ราชอาณาจักร สวีเดน เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มนอร์ดิก สวีเดนเป็นหนึ่งในประเทศที่ อยู่เหนือสุดของโลก มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ในทวีปยุโรป มีพื้นที่ 450,000 ตารางกิโลเมตร สวีเดนมีชายฝั่งที่ค่อนข้างยาว จรดทะเลบอติกและอ่าวบอทเนีย ในหน้าประวัติศาสตร์นั้น สวีเดนเองถือว่าเป็นถิ่นกำเนิดแรกๆ

ของชาวไวกิ้งที่มีชื่อเสียงทางด้าน การรบและการเดินทะเลเป็นอย่างมาก ช่วงยุคหลังจาก อาณาจักรโรมันล่มสลาย ชนเผ่าต่างๆทางเหนือที่กระจัดกระจาย เริ่มที่จะเรียนรู้และพัฒนาการเพาะปลูก

และการพัฒนาบ้านเมือง จนทำให้ไม่ได้เน้นทางด้านการทหาร ส่วนทางไวกิ้งเองนั้นถือว่า เป็นกลุ่มที่เกิดมาเพื่อเป็นนักรบโดยแท้จริง เพราะทุกๆช่วงฤดูหนาวนั้นชาวไวกิ้งเอง จะออกปล้นตามเกาะอังกฤษ

และยุโรปทางตอนเหนือ เหตุเพราะที่ตั้งของชาวไวกิ้งนั้น ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ ด้วยสภาพอากาศที่หนาวและสภาพดินที่มีความชื้นแฉะ จึงทำให้ไม่สามารถเพาะปลูกได้ หลังจากจบยุคของไวกิ้งแล้ว

สวีเดนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ สหภาพคาลมาร์ ร่วมกับนอร์เวย์และเดนมาร์ก ในช่วงเวลานั้นเดนมาร์กยังเป็นส่วนหนึ่งของ สวีเดน จนกระทั่งในศตวรรษที่ 16 สวีเดนได้ออกจากสหภาพ

และได้เกิดการสู้รบกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะคู่กรณีอย่างรัสเซีย ที่มีดินแดนติดกับกลุ่มประเทศสหภาพนี้ การสู้รบกินเวลายาวนาน ได้สิ้นสุดเมื่อค.ศ. 1914 สวีเดนได้สูญเสียพื้นที่

รวมถึงฟินแลนด์ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสวีเดน ตั้งแต่นั้นมาสวีเดนอยู่ในความสันติ ไม่ยุ่งเกี่ยวท่ามกลางสงครามใดๆอีกเลย ปัจจุบันสวีเดนเองยังมีพระมหากษัตรืย์  เป็นประมุขอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในยุโรปนั้นนับว่าเหลือราชวงค์ต่างๆน้อยมาก

ที่เที่ยวยุโรป

ที่เที่ยวยุโรป สวีเดนมี เศรษฐกิจเป็นอย่างไร?

ในอดีตนั้นสวีเดน เป็นแหล่งเหล็ก ทองแดง และไม้ ที่สร้างรายได้ให้กับสวีเดนมาอย่างยาวนาน จึงทำให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังเป็นการค้าเสรี ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับสวีเดน รวมถึงการศึกษาเองที่ครอบคลุม ประชาชนทุกคนต้องได้มีความรู้ สวีเดนได้พัฒนาอุตสาหกรรม จนถึงขีดสุดในทศวรรษ 1890

นอกจากนี้สวีเดนได้ผลักดัน ระบบสวัสดิการของรัฐบาล ทำให้สวีเดนมีความคิดไปแนวทางเสรีนิยม และความเท่าเทียมกันในสังคม ทำให้เป็นชาติอันดับต้นๆ ที่มีดัชนีการพัฒนามนุษย์

ของสหประชาชาติอีกด้วย รากฐานทางเศรษฐกิจระบบอุตสาหกรรม ยังช่วยส่งผลให้ประเทศ มีทุนในการพัฒนาการท่องเที่ยว ที่ถือว่าเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจ หนึ่งของประเทศสวีเดนเลยก็ว่าได้

ด้วยที่ภูมิประเทศเป็นแบ่งออกเป็น 3 ภาคหลักๆ ได้แก่ โยตตาลันด์ คือทางตอนใต้ของประเทศ มีลักษณะเป็นที่ราบและแหล่งป่าไม้ สวียลันด์ เป็นที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ทางภาคกลาง และมีทะเลสาบจำนวนมากอีกด้วย นอร์ลันด์ คือทางตอนเหนือ มีอากาศที่หนาวเย็น อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุและป่าไม้ ในช่วงฤดูร้อนนั้น พระอาทิตย์แถบไม่ตกดิน

และไม่สามารถเห็นได้เลยในช่วงฤดูหนาว จึงทำให้ได้รับฉายาว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืน นั้นถือว่าเป็น ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการท่องเที่ยว ของสวีเดนเลยก็ว่าได้

นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมที่พ่วงมากับการ พัฒนาการท่องเที่ยว ได้มีการอนุรักษ์และสนับสนุนประเพณี ดั่งเดิมของประเทศเอาไว้ เพื่อเป็นการส่งออกวัฒนธรรม ที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของเศรษฐกิจสวีเดน

สวีเดนสถานที่ท่องเที่ยว มีอะไรบ้าง?

ด้วยภูมิประเทศตั้งอยู่ทาง ตอนเหนือของยุโรป ทำให้มีอากาศอันบริสุทธิ์ เหมาะแก่การมารับอากาศดีๆ เพื่อผ่อนคลายความเครียดได้ นอกจากสภาพอากาศแล้ว ยังมีสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่น และน่าสนใจเป็นอย่างมาก สถานที่ท่องเที่ยวของสวีเด่น มีอะไรบ้างที่เป็นไฮไลท์ ทางเราจะพาไปรู้จักกับ สถานที่ต่างๆที่เราได้ยกมา

สถานที่แรกนั้นคือ เมืองวิสบีย์ (Visby Medieval City) นับว่าเป็นเมืองที่มีความเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ด้วยสถาปัตยกรรมอันยาวนาน ของเมืองนี้จึงถือว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวต่างมาพักยังเมืองแห่งนี้ อันเป็นเมืองอันแสนสงบ รวมไปถึงสวนพฤกษชาติที่ทำให้เมืองวิสบีย์ จึงได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งกุหลาบ

สถานที่ต่อไปคือ ปราสาทคาลมาร์ (Klamar Castle) นับว่าเป็นปราสาทที่เป็น สัญลักษณ์ของสวีเดน ถูกสร้างในศตวรรษที่ 12 ปราสาทแห่งนี้ได้ป้องกันข้าศึก จากต่างแดนมาอย่างยาวนาน ด้วยอดีตนั้นเต็มไปด้วยโจรสลัด จนในปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อันเลืองชื่อของสวีเดนเลยก็ว่าได้ สถานที่ไฮไลท์ต่อไปคือ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสวีเดน

หากใครที่ชื่นชอบศึกษาวัฒนธรรม และศิลปะ ต้องไม่พลาดที่นี้ เพราะเป็นที่รวบรวมของเก่า ไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ของสวีเดนอันเก่าแก่ ที่เป็นรากฐานของประเทศ สถานที่สุดท้ายนั้นคือ ปราสาทโดรทนิงโฮล์ม (Drottnigholm Palace) ที่นี้มีความสวยงาม จนได้รับการขึ้นทะเบียน Unesco เลยทีเดียว

ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างในศตวรรษที่ 16 ภายในปราสาทนั้นเต็มไปด้วย ความหรูหรา สถาปัตยกรรมรวมถึงงานศิลปะนั้น ประมาณค่าไม่ได้ นับว่าเป็นสถานที่ไฮไลท์แห่งหนึ่ง ของสวีเดนเลยทีเดียว สถานที่ท่องเที่ยวของสวีเดน ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังมีอะไรอีกมากมาย ที่เป็นเสน่ห์ของสวีเดน ชวนให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก ต้องหลงใหลเลยทีเดียว

ที่เที่ยวยุโรป

ปัจจุบันสวีเดน เป็นอย่างไร?

ด้วยประชากรที่น้อยของสวีเดน ทำให้ตลาดภายในประเทศมีจำกัด จึงต้องพึ่งพาการส่งออก สวีเดนเองมีรากฐานทางอุตสาหกรรม มาอย่างยาวนาน เพราะได้เปรียบทางด้านทรัพยากร ที่มีเหล็ก ทองแดง ป่าไม้ จำนวนมาก จึงผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมขั้นสูง ในปัจจุบันที่มีอุตสาหกรรมยานยนต์ อาวุธ อากาศยาน และ เวทภัณฑ์

เป็นบทบาทสำคัญต่อการ พัฒนาเศรษฐกิจของสวีเดนในทุกวันนี้ บริษัทที่ประสบความสำเร็จในตลาดโลก ของสวีเดนที่ทุกคนต่างคุ้น ชื่ออย่างแน่นอนอย่าง วอลโว่ , ซาบ , อิริกสัน , อีเล็กโทรลักซ์, เอชแอนด์ เอ็ม เป็นต้น สวีเดนเองยังได้อันดับ 3 ในการแข่งขัน เวิร์ลอิโคโนมิกฟอรัม ประจำปี 2006 ซึ่งถือว่าเป็นการประชุม เศรษฐกิจโลก

ที่มีชาติต่างๆเข้าร่วมอีกด้วย ชาวสวีเดนมีอัตราการเสียภาษีที่สูง แต่นั้นก็แลกมาด้วยสวัสดิการต่างๆ ที่ช่วยเหลือประชาชนในประเทศ ให้มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ ปัจจุบันสวีเดนแบ่งการปกครอง

ออกเป็น 21 มณฑลเพื่อที่ง่ายต่อการ ปกครองท้องถิ่นด้วยตัวเอง และยังสามารถพัฒนาถิ่นกำเนิดได้อีกด้วย จึงทำให้แต่ละมณฑลนั้น มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ทางด้านการท่องเที่ยว

หรือสภาพอากาศ จึงทำให้สวีเดนเอง ถึงแม้จะมีประชากรที่น้อย แต่ก็สามารถนำพาประเทศติดอันดับต้นๆ ทางด้านเศรษฐกิจของโลก และยังเป็นเมืองตากอากาศชั้นดี ของเหล่านักท่องเที่ยว ที่อยากมาฟอกปอดด้วยอากาศบริสุทธิ์

สรุปการท่องเที่ยว ในสวีเดนเป็นอย่างไรบ้าง?

หากนึกถึงสถานที่พักต่างอากาศ สัมผัสอากาศหนาวเย็นหิมะตก แล้วละก็ต้องไม่มองข้ามสวีเดน เพราะประเทศแห่งนี้อุดมไปด้วยธรรมชาติ ที่ได้รับการอนุรักษ์ มาอย่างยาวนาน นับว่าเป็นมรดกอย่างหนึ่ง ที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันเลยทีเดียว สถานที่ท่องเที่ยวของที่นี้ เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่พาเราต้องมนต์ ไปกับเทพนิยายยุคกลาง ของยุโรปยังไงอย่างงั้น

ด้วยสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น และเก่าแก่ ที่เป็นการแสดงถึงความ ยิ่งใหญ่ของราชวงค์สวีเดน ด้วยการเป็นประเทศที่มีเสรีทางการค้า แรกๆของโลก ทำให้ที่นี้มีธนาคารกลางอันเก่าแก่ ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ก่อสร้างในปีค.ศ. 1668 ทำให้สวีเดนเองมีสกุลเงิน เป็นของตัวเองคือ โครนาสวีเดน อารายธรรมไวกิ้งนั้น เหมือนได้เป็นรากฐานอันเก่าแก่ ของประเทศแห่งนี้ ที่ได้ปกครอง และเติบโตจากการแลกเปลี่ยน

อีกทั่งยังเป็นกลุ่มบุกเบิกการคมนาคม ทางทะเลอีกด้วย ด้วยที่ชาวไวกิ้งนั้นค้นพบเทคโนโลยีการต่อเรือขนาดใหญ่ และศาสตร์การเดินเรืออย่างเช่นการดูดาว ที่ทำให้เป็นวิทยาการแพร่หลายในยุโรปต่อมา

นับว่าชาวสวีเดนเองมีขนบธรรมเนียม อารยธรรมที่เก่าแก่ทางความเชื่อ ก่อนรที่ศาสนาคริสต์จะเข้ามามีอิทธิพลในแถบนี้ ความเชื่อดั่งเดิมของชาวนอร์ท ที่เกี่ยวกับเทพเจ้าชาวนอร์ท

ซึ่งถือว่าเป็นความเชื่อเก่าแก่ ในประเทศภูมิภาคแห่งนี้อีกด้วย จึงทำให้ประเทศสวีเดน มีความน่าสนใจอย่างมาก และยังเหมาะแก่การมาเที่ยวพักผ่อน สัมผัสอากาศท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ หากใครชื่นชอบประสบการณ์แบบนี้ ห้ามพลาดอย่างแน่นอน

จึงทำให้ มองว่า ประเทศสวีเดนมีศิลปวัฒนธรรม ที่น่าสนใจและยังเป็นรากฐาน ในการพัฒนาของประเทศสวีเดนอีกด้วย สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นั้นรอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ

ที่สร้างบรรยากาศให้เราเหมือน อยู่ในนิยายทางตอนเหนือซะเรื่อง ในช่วงฤดูหนาวนั้น สวีเดนเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยว มักนิยมมาเที่ยวกันในช่วงเวลานั้น เพราะจะได้สัมผัสอากาศหนาว และธรรมชาติที่สวยงามปกคลุมไปด้วยหิมะ หากใครชื่นชอบการท่องเที่ยวประวัติศาตร์และอากาศดีๆแล้วละก็ ห้ามพลาดอย่างแน่นอน

เที่ยวไหนดียุโรป

รีวิวหนังสนุก

ข่าวฟุตบอลสเปน

นกแปลก