ที่เที่ยว ยอดนิยม กับสาธารณรัฐเช็ก เมืองแห่งความเงียบสงบและโรแมนติก

ที่เที่ยว ยอดนิยม

ที่เที่ยว ยอดนิยม สาธารณรัฐเช็กประวัติเป็นอย่างไร?

ที่เที่ยว ยอดนิยม สาธารณรัฐเช็กมีอีกชื่อหนึ่งว่า เช็กเกีย เป็นประเทศที่ไม่ได้ติดกับทะเล ตั้งอยู่ยุโรปทางตอนกลาง พรมแดนทางตอนเหนือจรดกับโปแลนด์ ทางตะวันตกและตะวันตกเเฉียงเหนือ ติดกับประเทศ เยอรมัน ทางใต้ติดกับประเทศ ออสเตรีย และทางตะวันออก ติดกับประเทศ สโลวาเกีย ประเทศแห่งนี้มีเมืองหลวง ที่ชื่อว่า กรุงปราก

นับว่าเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานของประเทศแห่งนี้ เดิมทีในอดีตนั้น ดินแดนเช็กเกียนั้น เป็นที่ตั้งถิ่นฐานดั่งเดิม ของชาวสลาฟที่อยู่อาศัย มานับพันปีแต่แล้วก็ได้ ถูกชาวรุกรานที่มีเชื้อสาย ชาวเยอรมัน ได้รุกรานดินแดนต่างๆ

ที่ตั้งเป็นรัฐอิสระ ของชาวเช็กเกีย จึงทำให้เมืองหลวง อย่างกรุงปรากนั้นเต็มไปด้วย ประวัติศาสตร์ และวัตถุทางประวัติศาสตร์ ที่ทรงคุณค่ากับประเทศนั้นเอง รวมถึงเมืองหลวงอย่างกรุงปรากนั้น ยังได้รับอิทธิพลของช่วงเวลา

ในอดีตแต่ละยุคสมัยนั้นเอง ทำให้สิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆ ได้รับอิทธิพลจาก ศิลปะต่างๆ อย่างเช่นในยุคสมัยโรมันนั้นเอง จักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ได้สร้าง มหาวิทยาลัยชาลส์ (Charles University)

เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุด ในยุโรปตะวันออกเลยทีเดียว สาเหตุที่ก่อตั้งมหาลัยแห่งนี้ เพียงเพราะต้องการขยาย องค์ความรู้ไปทุกภาคส่วนของ อาณาจักรโรมันนั้นเอง ซึ่งดินแดนยุโรปตะวันออกในอดีตนั้น เป็นดินแดนที่กว้างขว้าง

และที่ว่างเปล่าจำนวนมาก ทำให้กลุ่มคนดั่งเดิม อย่างเช่นชาวเผ่า สลาวอนิก (Slavonic Tribes) หรือชาวสลาฟนั้นเอง ได้ตั้งรกรากอยู่ในแถบนี้ พื้นที่อันห่างไกล แต่เมื่ออิทธิพลของชาวโรมันได้ เข้ายึดครองนั้นจึงได้ปรับเปลี่ยน

โครงสร้างการปกครอง รวมถึงวิทยาการต่างๆด้วยนั้นเอง แต่สาธารณรัฐเช็กนั้นเพิ่งมาเป็นที่รู้จักกันของชาวโลก เมื่อโลกเข้าสู่ช่วงสงครามเย็นนั้นเอง เพราะในพื้นที่ยุโรปตะวันออก ส่วนใหญ่จะอยู่ในเครือของ สหภาพโซเวียต

นับตั้งแต่โปแลนด์ ไปจนถึงรัสเซีย ซึ่งทำให้สหภาพโซเวียต มีขนาดใหญ่อย่างมาก แต่ภายหลังสงครามเย็นจบลง ประเทศต่างๆที่อยู่ในเครือสหภาพโซเวียต ได้แตกออกมาเป็นประเทศย่อยๆอีกมากมาย เพื่อต้องการเป็นเอกราช จากการถูกปกครองมาอย่างยาวนานนั้นเอง

ที่เที่ยว ยอดนิยม สาธารณรัฐเช็กมี เอกราชได้อย่างไร?

จากยุคสมัยสงครามเย็น ที่กินเวลาหลายสิบปี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศเองด้วย จึงทำให้ประเทศที่หารือกัน ที่จะแยกตัวออกจาก รัสเซีย เพื่อประกาศเอกราชนั้นเอง แต่ด้วยเศรษฐกิจภาพรวมของ สหภาพโซเวียตในขณะนั้นเอง ไปเป็นค่อนข้างแย่ เพราะจากการเร่งพัฒนา ที่ใช้งบประมาณสูงอย่างมาก ไปลงกับการพัฒนาอาวุธ รวมถึงการพัฒนากองทัพอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีสงครามที่ตะวันออกกลาง ที่ถือว่าเป็นสงครามตัวแทน ของเหล่าสองขั้วอำนาจในขณะนั้น สหภาพโซเวียตต้องพบกับ ความล้มเหลวในการรบตะวันออกกลาง และสูญเสียทรัพยากรจำนวนมากในสงคราม ทำให้เศรษฐกิจภาพรวม สหภาพโซเวียตนั้นเข้าตาจน เริ่มเข้าสู่โหมดถังแตก ทำให้สหภาพโซเวียต ได้ล้มสลายในเวลาต่อมานั้นเอง จากรัฐที่ใหญ่ได้ค่อยๆแยกตัวไปทีละนิด

เพราะต้องการหนีจาก ระบบเศรษฐกิจที่พังพินาจนั้นเอง จึงทำให้หลายๆประเทศ ได้ประกาศเอกราช รวมถึงสาธารณรัฐเช็กเองก็ด้วยเช่นกัน ได้มีมติในรัฐสภาของเชโกสโลวาเกีย ให้แบ่งประเทศออกเป็นสองส่วน นั้นก็คือเชโกสโลวาเกีย

และสาธารณรัฐเช็ก ในปี ค.ศ. 1993 หลังจากได้ก่อตั้งประเทศแล้ว ประเทศได้เริ่มเข้าสู่ระบอบ ประชาธิปไตย ที่มีระบบ 2 สภานั้นเอง ประธานาธิบดีคนแรกนั้นคือ นายวาดสลัฟ ฮาเวล ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้ง

และได้รับเลือกเป็นสมัยที่ 2 ในปี ค.ศ. 1998 การพัฒนาประเทศนั้น เป็นไปอย่างก้าวกระโดด หลังจากที่ก่อตั้งประเทศได้ไม่นาน ประเทศแห่งนี้ได้เปิดการลงทุนต่างๆ รวมทั้งเปิดประเทศ ให้แก่เหล่านักท่องเที่ยว

จากทั่วโลกมาเที่ยวชมอารยธรรม ชาวสลาฟ ที่มีอิทธิพลในดินแดนแถบนี้ด้วยนั้นเอง จึงทำให้ระยะเวลา 27 ปี ของสาธารณรัฐเช็ก มีความมั่นคงจนมาถึงทุกวันนี้นั้นเอง

ที่เที่ยว ยอดนิยม

สาธารณรัฐเช็ก สถานที่ท่องเที่ยว เป็นอย่างไร?

ด้วยอารยธรรมอันเก่าแก่ มาตั้งแต่โบราณของชาวสลาฟ ที่มีถิ่นฐานเดิมในบริเวณ ดินแดนแถบนี้จึงทำให้ ส่งต่อมรกดทางวัฒนธรรม รวมถึงศิลปกรรมต่างๆ มากมายมาถึงปัจจุบันนั้นเอง นอกจากนี้ยังมีธรรมชาติ ที่แสนสงบด้วยบรรยากาศโรแมนติกอีกด้วย อันเป็นเสน่ห์ของประเทศแห่งนี้เลยก็ว่าได้ สถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นไฮไลท์ ของที่นี้สถานที่แรกเลยคือ เมือง เซสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov)

เป็นเมืองๆที่มีประวัติอันยาวนาน และมีสีสันต์สวยงามของหลังคา ที่เป็นสีส้มเหมือนกันหมด นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำ โอบล้อมเมืองแห่งนี้ไว้ เหมือนดั่งในหมู่บ้านเทพนิยายเลยก็ว่าได้ ภายในเมืองคลาสสิคแห่งนี้ มีร้านค้ามากมาย รวมถึงร้านอาหาร

และคาเฟ่ ที่น่าดึงดูดอย่างมาก ภายในเมืองยังมีปราสาท ที่เด่นสง่าอยู่ใจกลางเมือง นั้นคือปราสาทเชสกี้ ครุมลอฟ เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ภายในมีความงดงามอย่างมาก รูปแบบศิลปะสไตล์ยุโรปยุคกลาง

มีสถาปัตยธรรมที่สวยงาม ประดับไปด้วยภาพปูนเปียก ที่มีลวดลวยสวยงาม สถานที่ต่อไป ปราสาทปราก และวิหารเซ็นต์วิตุส (Prague Castle & St . Vitus Cathedral) ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างเมื่อ ค.ศ.800

นับว่ามีระยะเวลาที่ยาวนานอย่างมาก ปราสาทแห่งนี้ ใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยเนื้อที่กว่า 70,000 ตารางกิโลเมตร หรือถ้าเทียบกันก็คือ 7 สนามฟุตบอลนั้นเอง นับว่ากว่าจะเดินให้ครบได้นั้น ทำเอาเหนื่อยอย่างมากเลยทีเดียว

แต่ความสวยความของปราสาทนั้น ทำให้ลืมอาการเหนือไปเลย เพราะในส่วนของปราสาทนั้น มีมหาวิหารเซ็นต์วันตุสอยู่ด้วยนั้นเอง ความยิ่งใหญ่ของที่นี้ ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว หลักของกรุงปรากเลยทีเดียว ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้

ยังเป็นทำเนียบของประธานาธิบดีอีกด้วยนั้นเอง เราไปกันต่อที่ เมือง Karlovy Vary นับว่าเป็นเมืองสปาน้ำพุร้อน ที่สวยที่สุดในยุโรปเลยก็ว่าได้ สถานที่แห่งนี้ถูกค้นพบในปั ค.ศ. 1350 โดย พระเจ้าชาร์ลที่ 4 ผู้ปกครองเช็ก

ได้พระราชทานชื่อนี้ ให้กับน้ำพุร้อน ที่หมายถึง บ่อน้ำพุร้อนของกษัตริย์นั้นเอง นอกจากนี้บ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ เชื่อกันว่าน้ำแร่บริสุทธิ์ ที่นี้นั้นยังรักษาอาการ ของโรคผิวหนังต่างๆด้วย รวมถึงโรคมะเร็งอีกด้วย

แสดงว่าน้ำแร่ที่นี้ต้องมีแร่ธาตุบ้างอย่าง ที่ช่วยรักษาเราได้นั้นเอง นับว่าเมืองแห่งนี้เป็นสวรรค์ ของคนที่รักความสงบ และรักษาสภาพเซลล์ผิวนั้นเอง สถานที่สุดท้ายคือ ห้องสมุด The Clementinum และ Strahov Monastery

ห้องสมุดแห่งนี้มีความเก่าแก่ พอๆกับเมืองปรากแห่งนี้เลย ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1143 แต่ก็ได้รับการบูรณะเรื่อยมา จากภัยสงครามในอดีตนั้นเอง สถานที่แห่งนี้เป็นสุดยอดแห่ง ศิลปะจิตกรรมที่สวยงาม อลังการอย่างมาก

นอกจากนี้ห้องสมุดแห่งนี้ มีหนังสือราว 2 แสนเล่มด้วยกัน จากการเก็บรวบรวม ทุกช่วงสมัยนั้นเอง ทำให้สถานที่นี้จึงเป็นแหล่งองค์ความรู้ ที่ใหญ่อย่างมาก หนังสือที่มีความเก่าแก่ ไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับ จากนักเขียนที่มีชื่อเสียง

ต่างได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี เพื่อรักษาไว้เป็นสมบัติของชาตินั้นเอง สถานที่ท่องเที่ยวของเช็ก ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ ยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์มากมาย ที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ ในอดีตไว้นั้นเอง

ที่เที่ยว ยอดนิยม

ปัจจุบันสาธารณรัฐเช็กเป็นอย่างไรบ้าง?

หลังจากการแยกตัวออกมา เป็นประเทศตัวเองที่ได้รับเอกราช การเริ่มต้นใหม่ของระบบเศรษฐกิจได้เกิดขึ้น เริ่มมีการเปิดให้ต่างประเทศ เข้ามาลงทุนอย่างมาก รวมถึงพัฒนาระบบอุตสาหกรรม ผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยี

ส่งออกต่างประเทศ และนอกจากนี้ยังมีการท่องเที่ยว ที่เป็นอีกเศรษฐกิจหนึ่ง ที่ช่วยพัฒนาให้กับประเทศนี้ มาอย่างยาวนานกว่า 27 ปี ถึงแม้สาธารณรัฐเช็ก จะเป็นประเทศขนาดเล็ก และมีจำนวนประชากรน้อย แต่ก็สามารถพัฒนาตัวเอง ให้ขึ้นสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นเอง

สรุปการท่องเที่ยวในสาธารณรัฐเช็กเป็นอย่างไรบ้าง?

นับว่าเป็นประเทศที่มี ปราสาทเยอะมาก ในแต่ละรัฐนั้นจะมีปราสาท อย่างน้อย 1 หลัง นอกจากนั้นยังมีความงดงาม และประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ในดินแดนแถบนี้นั้นเอง ความเก่าแก่ของประวัติศาสตร์ ในดินแดนแห่งนี้ เกิดขึ้นในพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้ชาวยุโรปในยุคเริ่มแรก ต่างเดินทางมาทางตะวันออก และตั้งรกรากกันเป็นเวลานาน พอถึงยุคที่เริ่มมีการติดต่อทำการค้า

จึงทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ส่งผลเป็นรากฐานให้กับ ประเทศแห่งนี้ได้มี สถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ต่างๆ และความมั่งคงให้กับประเทศนี้ หากใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว ศึกษาประวัติศาสตร์ จะต้องไม่พลาดประเทศแห่งนี้อย่างแน่นอน

จึงทำให้มองว่า สาธารณรัฐเช็ก เป็นประเทศเล็กๆ ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากมาย และธรรมชาติที่มีความสวยงาม สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ นอกจากนั้นยังมีบ่อน้ำพุร้อน ที่ยังสามารถช่วยเหลือ ผู้คนที่มีปัญหาด้านผิวหนัง ด้วยน้ำแร่บริสุทธิ์แห่งนี้นั้นเอง นับว่าเป็นประเทศที่ ให้ประสบการณ์ที่ดีกับนักท่องเที่ยว ที่ได้มาท่องเที่ยวนั้นเอง

เที่ยวในทวีปยุโรป

รีวิว netflix

ข่าวแมนยู

สัตว์น่าเลี้ยงในบ้าน

ที่เที่ยว ธรรมชาติ