เที่ยวคาซาน เมืองสำคัญเมืองหนึ่งของประเทศรัสเซีย ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน

เที่ยวคาซาน

เที่ยวคาซาน คาซานประวัติเป็นอย่างไร?

เที่ยวคาซาน เมืองแห่งนี้เป็นเมืองหลวงของ สาธารณรัฐตาตาร์สถาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย ที่มีประชากรเป็นอันดับ 6 ของประเทศความเก่าแก่ของเมืองแห่งนี้ มีอายุนับพันปีเลยทีเดียว มีประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์ รวมถึงมิสลิมอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข ภายใต้การปกครองของรัสเซีย โดยเมืองแห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้นใน ศตวรรษที่ 11 ซึ่งเมืองแห่งนี้ยังไม่ได้มีความสำคัญอะไร จนกระทั่งชาวมองโกลบุกดินแดนรัสเซีย จากทางตะวันออก ทำให้อาณาจักรคีฟสกา รุส ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครอง

ของรัสเซียในอดีตได้ล่มสลายลง จากฝีมือชาวมองโกล ทำให้นักรบชาว Kipchaks ที่ติดตามกองทัพมองโกล ได้ปักหลักอยู่ที่เมืองนี้ร่วมกับชาว Bulgar ชนพื้นเมืองที่อยู่อาศัยมาก่อน จนทำให้เชื้อชาติทั้งสองผสมผสานกัน ทำให้เกิดชาว ตาตาร์ ( Tatar ) ชาวพื้นเมืองของคาซานจนมาถึงปัจจุบันนั้นเอง

ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 14 เมืองแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น จากการค้าขายทั้งทางฝั่งตะวันออก และตะวันตกของดินแดน ซึ่งช่วงเวลานั้นเองคาซานเป็นส่วนหนึ่ง ของอาณาจักรโกลเด้นฮอร์ด จนกระทั่งอาณาจักรดั่งกล่าวล่มสลายไป จึงทำให้เมืองแห่งนี้เป็นอิสระ และมีข่านเป็นประมุขอย่าง ( Kazan Khanate )

และประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม จนกระทั่งต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 15 คาซานพยายามขยายดินแดน จนพรมแดนไปประชิดกับแกรนด์ดัชชีแห่งมอสโก ทำให้แกรนด์ดัชชีมองว่าคาซานเป็นภัยต่อตนเอง ทำให้เกิดการสู้รบกันจนเมืองคาซาน อยู่ภายใต้การควบคุมของมอสโค แต่ในเวลาต่อมาชาวเมืองได้ร่วมตัวกัน

ต่อต้านการปกครองมอสโก และก่อความไม่สงบอยู่บ่อยครั้ง จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1552 อีวานผู้เลวร้ายได้ยกทัพตีเมืองคาซานอีกครั้ง จนสามารถ ยึดเมืองนี้ได้อีกครั้ง เขาได้สังหารฆ่าชาวเมืองไปจำนวนมาก รวมถึงทำลายเมืองจนย่อยยับ ทำให้ส่วนเมืองเก่านั้นถูกทำลายลง จนทำให้เมืองแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของรัสเซียตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานั้นเอง

เที่ยวคาซาน

เที่ยวคาซาน คาซานมีความสำคัญอย่างไรกับรัสเซีย

นับว่าในช่วงเริ่มแรกเอง ดินแดนต่างๆในรัสเซียนั้นยังถือว่า เป็นดินแดนอันรกรากห่างไกล ทำให้ชาวยุโรปในยุคเริ่มแรก ไม่มีใครตั้งรกรากหรือแม้กระทั่งอาศัยอยู่ จนเวลาต่อมาเริ่มมีผู้คนขยายดินแดน อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของยุโรป จรดยาวไปทางตะวันออกถึงเอเชีย จนเกิดเป็นอาณาจักรต่างๆในดินแดนรัสเซียปัจจุบันนั้นเอง ด้วยที่ตั้งของเมืองแห่งนี้ เป็นศูนย์กลางที่ตั้งระหว่างโลกตะวันออก และตะวันตกที่เชื่อมกัน ทำให้ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรม ทั้งสองซีกโลกมาผสมผสานกัน จนกลายมาเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของตน

และการมาถึงของชาวมองโกล ที่เรียกได้ว่า เปลี่ยนแปลงยุโรปจากเดิมไปอย่างมาก จากการรุกรานดินแดนรัสเซีย ที่นำพาชาวมองโกลและชนชาติอื่นๆ เข้ามาผสมกับชาวพื้นเมืองดั่งเดิม ที่อาศัยอยู่ในทางตะวันตก จนกระทั่งเกิดออกมาเป็นชาวพื้นเมืองในปัจจุบัน ที่ถือได้ว่าเป็นลูกหลานของชาวมองโกลนั้นเอง

หลังจากอาณาจักรมองโกลได้พ่ายแพ้ไป อำนาจต่างๆในดินแดนรัสเซีย ได้แตกออกเป็นอาณาจักรต่างๆ รวมถึงเมืองแห่งนี้เองที่มีความรุ่งเรือง จาก การค้าแลกเปลี่ยนที่เชื่อมเข้ากับ โลกตะวันตกและตะวันออก จนเป็นที่หมายปองของอาณาจรักมอสโคว ที่เป็นรัสเซียจนมาถึงปัจจุบันนั้นเอง ด้วยมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองนี้ ได้กลายเป็นอีกเมืองหนึ่ง ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานรวมถึงแหล่ง กำเนิดอารยธรรมต่างๆในภูมิภาคนี้อีก ด้วยนั้นเอง เครมลินแห่งเมืองคาซาน

คาซานสถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง?

เมืองแห่งนี้นับว่ามีประวัติศาสตร์ ที่เก่าแก่และศูนย์กลางทางวัฒนธรรม ของประเทศรัสเซียเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีผู้คนนับถือสองศาสนา อาศัยอยู่รวมกันอย่างสงบสุข จึงทำให้สิ่งก่อสร้างในเมืองแห่งนี้ มีความผสมผสานกันระหว่างสองศาสนา นอกจากนี้ยังมีแม่น้ำไหลผ่านเมือง ที่ให้ความรู้สึกสงบ และอิ่มเอมไปกับบรรยากาศธรรมชาติ ของเมืองแห่งนี้นั้นเอง จึงทำให้เมืองแห่งนี้เป็นอีกเมืองหนึ่ง ที่เป็นเมืองยอดนิยมของการ มาท่องเที่ยวประเทศรัสเซียนั้นอง สถานที่ท่องเที่ยวแรกคือ Soyembika Tower เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ คาซาน รัสเซีย pantip

อีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ ด้วยประวัติที่ไม่ชัดเจนว่า หอคอยแห่งนี้ถูกสร้างเมื่อไร บางหลักฐานได้บอกว่าเป็นหอคอย ที่เป็นสิ่งที่หลงเหลือจากเมืองเก่า ในระหว่างที่อาคารอื่นๆถูกเผาทำลาย และมีตำนานที่ว่าราชินี Soyembika แห่งคาซานได้กระโดดลงมา แต่ในบางหลักฐานก็ขัดแย้ง ทำให้หอคอยแห่งนี้เป็นตำนาน

ที่อยู่ในระหว่างการศึกษานั้นเอง หอคอยแห่งนี้จึงเหมือนเป็น สัญลักษณ์ของเมืองนี้ไปโดยปริยาย เพราะด้วยสถาปัตยกรรมแบบตาตาร์ ซึ่งเป็นเชื้อสายชาวตาตาร์นั้นเอง นอกจากนี้เดิมทีหอคอมแห่งนี้ มีลักษณะเอียงเหมือนกับ หอคอยเอนปีซาในประเทศอิตาลี แต่ภายหลังรัฐบาลโซเวียต ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างนี้ให้ไม่เอียงเหมือนแต่ก่อน

จนมาถึงปัจจุบันเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่ง ที่ไม่ควรพลาดนั้นเอง สถานที่ต่อไปคือ Kul Sharif Mosque เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ในรัสเซียและยุโรป ตัวมัสยิดมีความเป็นมาตั้งแต่สมัย Kazan Khanate จนมาถึงช่วงที่กองทัพรัสเซีย เข้ามาตีเมืองนี้ได้ ด้วยความโกรธของอีวานผู้ปกครองรัสเซีย ได้ทำลายมัสยิดนี้จนราบคาบ

ต่อมาในปี 2005 มัสยิดแห่งนี้ได้ถูกสร้างใหม่ทับ ที่ตั้งเดิม จนกลายมาเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนั้นเอง ภายในมีศิลปะแบบมุสลิมที่มีความสวยงาม รวมถึงประวัติเรื่องราวของชาวมุสลิมดั่งเดิม ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโวลก้า ของเมืองนี้นั้นเองและด้วยรูปทรงของมัสยิด ด้านนอกมีความแปลกใหม่ และไม่เหมือนมัสยิดที่ไหนนั้นเอง

จึงทำให้ที่นี้เป็นอีกไฮไลท์หนึ่ง ของการท่องเที่ยวเมืองนี้นั้นเอง เราไปกันต่อที่ Bauman Street เป็นถนนคนเดินสายสำคัญ ของเมืองคาซานมาตั้งแต่โบราณ ตลอดเส้นทางนั้นมีสถาปัตยกรรม ของรัสเซียและตาตาร์ผสมผสานอยู่ สองข้างทางนั้นมีร้านค้า ร้านอาหาร และบาร์ ร้านที่มีชื่อเสียงของที่นี้คือ Bilyar คุณจะได้ลิ้มรสชาติอาหาร ที่เที่ยวใน คาซาน

ของชาวตาตาร์ดั่งเดิมนั้นเอง นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆชื่อ Soviet Lifestyle Museum ที่บันทึกเรื่องราวของผู้คนในอดีต ที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้ตั้งแต่โบราณ จนมาถึงปัจจุบันโดยเรียงตามไทม์ไลน์ ประวัติศาสตร์นั้นเองทำให้ถนนคนเดินแห่งนี้ เป็นที่นิยมของผู้คนในเมืองที่จะออก มานัดพบกันในช่วงวันหยุดนั้นเอง

สถานที่สุดท้ายคือ Temple of all Religions หรือ Universal Temple เป็นสิ่งก่อสร้างที่รวบรวมเอา ศาสนาคริสต์นิกายออโธดอกซ์ อิสลาม และยูดา ผสมผสานกันจนเกิดเป็น มหาวิหารที่มีความไม่เหมือนใคร ด้วยรูปทรงโดมหลากสีต่างๆ รวมถึงสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมือนใคร จึงพาให้ใครหลายคนต่างเดินทาง

มาเยี่ยมชมวิหารแห่งนี้ที่มีความสวยงาม และเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้มาตั้งแต่โบราณ สถานที่ท่องเที่ยวของคาซาน ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ยังคงมีสถานที่ท่องเที่ยว อีกมากที่เป็นเสน่ห์ของเมืองแห่งนี้ อันเป็นเมืองหลวงของ สาธารณรัฐตาตาร์สถานนั้นเอง

เที่ยวคาซาน

ปัจจุบันตาซานเป็นอย่างไร?

เมืองแห่งอารยธรรมเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง ของประเทศรัสเซียและยังเป็นศูนย์กลางทางการค้า บริเวณแม่น้ำโวลก้าสายสำคัญ ที่หล่อเลี้ยงทั่วทั้งรัสเซีย จึงทำให้เมืองนี้มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ด้วยอิทธิพลของโลกตะวันออก และชาวมองโกลที่นำวัฒนธรรม รวมผู้คนจำนวนมากที่มาตั้งรกรากที่แห่งนี้ จึงกลายเป็นบรรพบุรษของชาวตาตาร์นั้นเอง และด้วยสิ่งของต่างๆที่เดินทาง มาจากเส้นทางสายไหมหรือจากดินแดนตะวันออก พาให้เมืองแห่งนี้เป็นตลาด แลกเปลี่ยนสินค้าที่ส่งต่อไปยัง ดินแดนตะวันตกในยุโรปนั้นเอง เที่ยวรัสเซีย

อย่างในยุคที่ มาโค โปโล เดินทางไปจีนและนำดินปืนกลับมาในดินแดนยุโรป และด้วยเส้นทางนี้เองทำให้ดินแดน ในบริเวณรัสเซียได้รับวิทยาการดินปืน ที่มาจากโลกตะวันออกที่ใช้เป็นพลุ ต่อมาได้กลายเป็นอาวุธสมัยใหม่ ที่เรียกว่าปืนจนมาถึงปัจจุบันนั้นเอง ทำให้ดินแดนยุโรปตะวันออก ได้รับอิทธิพลจากดินปืนก่อนที่ ประเทศอื่นๆ ในตะวันตกจะรู้จักนั้นเอง ทำให้ในช่วงเวลานั้นเองดินแดนในแถบรัสเซีย รวมถึงเมืองแห่งนี้มีความร่ำรวย จากการค้าสินค้าโลกตะวันออกมาโลกตะวันตกนั้นเอง

สรุปการท่องเที่ยวคาซานเป็นอย่างไร?

ด้วยบรรยากาศอันแสนสุดคลาสสิค ที่มีสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียและตาตาร์ อันเเป็นเอกลักษ์ของคนท้องถิ่นที่นี้ ทำให้เสน่ห์ของเมืองนี้เป็นที่รู้จัก ไปทั่วทั้งโลกเพราะมีศิลปะอันโดดเด่น ไม่เหมือนใครในยุโรปนั้นเอง อีกทั้งดินแดนรัสเซียที่มีความยิ่งใหญ่ ยังต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจ ของเมืองนี้ที่มีอัตรา คาซานแห่งตาตาร์สถาน

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงด้วยเช่นกัน ความสวยงามของเมืองนี้ รวมถึงอาหารท้องถิ่น ที่เป็นรสชาติดั่งเดิมของ ผู้คนที่นี้มาอย่างยาวนาน ผ่านการผสมผสานวัฒนธรรม ของชาวมองโกลในอดีตจึงทำให้ อาหารของที่นี้มีความคล้าย กับอาหารของทางเอเชียนั้นเอง หากใครที่ชื่นชอบเมืองอันแสนสงบ และศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วละก็ ไม่ควรพลาดเมืองนี้ถ้าหาก ได้มาท่องเที่ยวยังประเทศรัสเซียนั้นเอง

จึงทำให้ มองว่า คาซาน เป็นเมืองที่มีความผสมผสาน ของผู้คนต่างความเชื่อกัน อยู่อาศัยกันได้อย่างสงบสุข ถึงแม้จะนับถือศาสนาต่างๆกันก็๋ตาม และด้วยมีเชื้อสายลูกหลานมองโกล ทำให้ผู้คนที่นี้มีหน้าตา คล้ายกับคนเอเชียผสมกับคนท้องถิ่น ที่มีความเป็นยุโรปและเอเชียนั้นเอง

และยังเป็นเมืองเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง ที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซีย มาอย่างยาวนานก่อนที่จะขยาย ออกไปจนเป็นประเทศที่มีความยิ่งใหญ่นั้นเอง ใครที่ชื่นชอบวัฒนธรรมรัสเซีย แล้วละก็ไม่ควรพลาดการเดินเที่ยวชม เมืองแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรม และกลิ่นไอความคลาสสิค ของสิ่งก่อสร้างภายในเมือง พาให้เราได้รู้สึกคุ้มค่ากับการมาเที่ยว เป็นเมืองที่ให้ความอบอุ่นทุกครั้ง เมื่อได้มาสัมผัสเมืองแห่งนี้นั้นเอง

เที่ยวในทวีปยุโรป

เที่ยวญี่ปุ่นเมืองไหน

รีวิวหนังแอ๊คชั่น

ข่าวฟุตบอลย้อนหลัง

แมวสวยงาม