นักเขียน

เกี่ยวกับนักเขียน

ชื่อ

ระดับการศึกษา : จบการศึกษาปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ เอกสาขาวิชาโฆษณา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ความชี่ยวชาญของนักเขียน : มีความเชี่ยวชาญในงานเขียนเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆซึ่งเดิมแล้วถือว่าเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวในสถานที่ที่แปลกใหม่แล้วนำแรงบันดาลใจต่างๆมาเขียนเป็นบทความเพื่อสื่อสารกับสมาชิกที่เข้ามาอ่านบทความภายในเว็บไซต์ได้รับรู้ถึงสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจซึ่งงานเขียนของเค้าเองเป็นงานเขียนที่มีความสละสลวยและสามารถเข้าใจง่าย จนอาจจะทำให้สมาชิกคล้อยตามและอยากตามไปท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ

ผลงานของนักเขียน : เป็นนักเขียนที่ชื่นชอบในการเขียนบทความเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และมีผลงานต่างๆมากมายภายในเว็บไซต์ angleseyfishing.com ซึ่งผลงานเด่นๆก็คือเรื่องที่เขียนเกี่ยวกับ “ประเทศไทยไปเที่ยวไหนดี” และยังมีผลงานอื่นๆอีกมากมายที่สามารถติดตามกันได้ภายในเว็บไซต์ ซึ่งงานเขียนจะมีเอกลักษณ์และลายเส้นส่วนตัว ถือว่าเป็นผลงานที่น่าติดตามมากเลยทีเดียว

ข้อมูลติดต่อ

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน : บรรณาธิการ บนเว็บไซต์ angleseyfishing.com

ที่อยู่ : 14 ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

อีเมล

Social :